Permanent Doctor 096 242 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Tags: BHYT

Total Information found 5 in 1 page

Bệnh viện Tâm Trí thông tuyến khám chữa bệnh BHYT
05/12/2018

Bệnh viện Tâm Trí thông tuyến khám chữa bệnh BHYT

THÔNG BÁO: Bệnh viện Tâm Trí thông tuyến khám chữa bệnh BHYT 
Bệnh viện Tâm Trí thông tuyến khám chữa bệnh BHYT
01/12/2018

Bệnh viện Tâm Trí thông tuyến khám chữa bệnh BHYT

THÔNG BÁO: Bệnh viện Tâm Trí thông tuyến khám chữa bệnh BHYT 
Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp: Khám bệnh ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ vẫn được chi trả bảo hiểm y tế (BHYT)
10/09/2016

Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp: Khám bệnh ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ vẫn được chi trả bảo hiểm y tế (BHYT)

Kể từ khi triển khai khám bệnh được thanh toán BHYT vào các ngày thứ bảy, sáng chủ nhật và cả ngày lễ, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, nhất là những lao động đặc thù và tăng quyền lợi của người có thẻ BHYT.
Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp: Khám bệnh ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ vẫn được chi trả bảo hiểm y tế (BHYT)
09/05/2016

Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp: Khám bệnh ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ vẫn được chi trả bảo hiểm y tế (BHYT)

Kể từ khi triển khai khám bệnh được thanh toán BHYT vào các ngày thứ bảy, sáng chủ nhật và cả ngày lễ, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, nhất là những lao động đặc thù và tăng quyền lợi của người có thẻ BHYT.