Permanent Doctor 096 242 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Tìm bác sĩ

Châu Minh Trị
BS.CKII - CMO Giám đốc chuyên môn
Huỳnh Thị Nguyệt
Giám đốc chuyên môn (CMO)
Châu Minh Trị
Giám đốc chuyên môn
Trần Thị Ngọc Huệ
BS CKI - Nội tiêu hóa
Trần Thị Thùy Vương
BS.CKI - Nội khoa, Ung bướu
Phạm Thị Thanh
BS chuyên khoa Nội
Võ Đông Xuân
Bác sĩ.CKII Da Liễu