Permanent Doctor 096 242 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Tìm bác sĩ

Huỳnh Thị Nguyệt
Giám đốc chuyên môn (CMO)
Trần Thị Ngọc Huệ
BS CKI - Nội tiêu hóa
Trần Thị Thùy Vương
BS.CKI - Nội khoa, Ung bướu
Phạm Thị Thanh
BS chuyên khoa Nội
Võ Đông Xuân
Bác sĩ.CKII Da Liễu
Lý Văn Thành
BS.CKI - Tai Mũi Họng
Đặng Văn Tuấn
BS.CKI - Trưởng khoa HSCC-TNT
Nguyễn Chân
BS CKI - Phó trưởng Khoa Cấp cứu