Permanent Doctor 096 242 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Đặng Văn Tuấn

BS.CKI - Trưởng khoa HSCC-TNT

Lịch làm việc

Thứ Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối
Thứ Hai      
Thứ Ba      
Thứ Tư      
Thứ Năm      
Thứ Sáu      
Thứ Bảy      
Chủ Nhật