Permanent Doctor 096 242 1155
Emergency Hotline 02773 895 115
banner
Chuyên khoa

Lâm Trần Thạch Hải Đăng Thu

BS.CKI - Khoa Nhi

Lịch làm việc

Thứ Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối
Thứ Hai      
Thứ Ba      
Thứ Tư      
Thứ Năm      
Thứ Sáu      
Thứ Bảy      
Chủ Nhật