Permanent Doctor 096 232 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Tìm bác sĩ

Ngô Minh Nghĩa
BS.CKII - Giám đốc chuyên môn
Châu Minh Trị
Giám đốc chuyên môn
Võ Đông Xuân
Bác sĩ.CKII Da Liễu
Đặng Thị Ngọc Hà
BS.CKII - Trưởng Khoa Sản
Lê Thị Hoàng Yến
Bác Sĩ Khoa Sản
Lương Phong Nhã
Bác Sĩ CKI. Khoa Sản
Lý Văn Thành
BS.CKI - Tai Mũi Họng
Trần Thị Thùy Vương
BS.CKI - Nội khoa, Ung bướu
Đặng Văn Tuấn
BS.CKI - Trưởng khoa HSCC-TNT
Lê Tuyết Hồng
BS.CKI - Khoa Nhi