Permanent Doctor 096 242 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Tìm bác sĩ

Châu Minh Trị
Giám đốc chuyên môn
Hồ Trung Nghĩa
BS.CKII - Phó Trưởng khoa ngoại
Võ Đông Xuân
Bác sĩ.CKII Da Liễu
Đặng Thị Ngọc Hà
BS.CKII - Trưởng Khoa Sản
Đoàn Hữu Nghĩa
BS Phó Trưởng Khoa Sản
Lê Thị Hoàng Yến
Bác Sĩ Khoa Sản
Lương Phong Nhã
Bác Sĩ CKI. Khoa Sản
Lý Văn Thành
BS.CKI - Tai Mũi Họng
Trần Duy Phong
Thạc sĩ.BS - Chuyên khoa Tai-Mũi-Họng
Đặng Văn Tuấn
BS.CKI - Trưởng khoa HSCC-TNT