Permanent Doctor 096 232 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Tìm bác sĩ

Huỳnh Thị Nguyệt
Giám đốc chuyên môn (CMO)
Trần Thị Ngọc Huệ
BS CKI - Nội tiêu hóa
Đặng Thị Ngọc Hà
BS.CKII - Trưởng Khoa Sản
Trương Hiền Phú
BS.CKI - Trưởng Khoa Xét Nghiệm
Đặng Văn Tuấn
BS.CKI - Trưởng khoa HSCC-TNT
Lê Tuyết Hồng
BS.CKI - Khoa Nhi
Võ Đông Xuân
Bác sĩ.CKII Da Liễu
Nguyễn Hữu Cầu
Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức
Lương Phong Nhã
Bác Sĩ CKI. Khoa Sản
Lý Văn Thành
BS.CKI - Tai Mũi Họng
Trần Thị Thùy Vương
BS.CKI - Nội khoa, Ung bướu
Hà Phước Duy
BS.CKI - Khoa Nội