Permanent Doctor 096 242 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Tìm bác sĩ

Nguyễn Thị Xuân Loan
BS.CKI Tai-Mũi-Họng
Nguyễn Ngọc Bảo Châu
BS Răng - Hàm - Mặt
Nguyễn Hữu Đức
BS Y Học Cổ Truyền
Nguyễn Công Mẫn
Trưởng khoa xét nghiệm
Nguyễn Nhật Thái
BS Ngoại Tổng Quát
Nguyễn Hoàng Vũ
Phó Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh