Permanent Doctor 096 242 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Sản Phụ Khoa

Đặng Thị Ngọc Hà
BS.CKII - Trưởng Khoa Sản
Lương Phong Nhã
Bác Sĩ CKI. Khoa Sản
Lê Thị Hoàng Yến
Bác Sĩ Khoa Sản