Bác sĩ thường trực 096 242 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115

Triết lý

Xem bệnh nhân là khách hàng của mình, vì thế chúng tôi luôn luôn làm cho khách hàng hài lòng.

Để đạt được mục tiêu này chúng tôi đặt ra một giá trị cao về nguồn nhân lực chuyên nghiệp phục vụ khách hàng, cơ sở vật chất hiện đại và đặc biệt với đội ngũ Y, Bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm.

Với những giá trị cốt lõi:

  1. Đặt bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu: Chúng tôi đặt bệnh nhân làm trung tâm để phát triển.
  2. Chất lượng cao cấp: chúng tôi luôn cung cấp các dịch vụ với tiêu chuẩn nổi trội và làm theo những tiêu chuẩn này bằng cách không ngừng kiểm tra chất lượng và cải thiện kết quả của chúng tôi.
  3. Đột phá: chúng tôi không ngại thay đổi, luôn khuyến khích các sáng kiến mới và không ngừng tìm những giải pháp tốt hơn, hiệu quả hơn để đạt được mục tiêu.
  4. Coi trọng lương y: chúng tôi luôn tuân thủ những quy tắc đạo đức ngành y và những tiêu chuẩn chuyên môn qua việc cam kết sẽ luôn trung thực, giữ bảo mật, tạo niềm tim nơi người bệnh, tôn trọng người bệnh và luôn minh bạch.
  5. Sự thấu hiểu: chúng tôi thể hiện cam kết của mình đối với bệnh nhân và cộng đồng qua việc cung cấp một môi trường chăm sóc đầy tận tụy và hỗ trợ sức khỏe người bệnh.