Bác sĩ thường trực 096 242 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115