Bác sĩ thường trực 096 232 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115

Ban lãnh đạo

Th.Bs Đinh Tấn tài
Giám Đốc Điều Hành (CEO)
Bs.CK2 Ngô Minh Nghĩa
Giám Đốc Chuyên Môn (CMO)