Bác sĩ thường trực 096 232 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115

Khoa Khám Bệnh

Lê Hoàng Việt
BS. CKI Nhiễm - Trưởng Khoa Khám Bệnh
Trần Thị Thùy Vương
BS.CKII Ung bướu
Phạm Thị Út
BS. CKI Y tế cộng đồng
Phạm Thị Thanh
Bác sĩ Đa khoa
Phạm Minh Tú
Bác sĩ Đa khoa
Trần Văn Chinh
BS.CKI Nội tổng quát