Bác sĩ thường trực 096 232 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115

Khoa khám bệnh

Lê Hùng Vương
BS.CKII - Trưởng Phòng Y Vụ
Huỳnh Công Trứ
BS.CKII - Trưởng Khoa Ngoại
Lê Hoàng Việt
BS.CKI - Trưởng Khoa Khám Bệnh
Trần Thị Thùy Vương
BS.CKII - Nội khoa, Ung bướu
Trương Hiền Phú
BS.CKI - Trưởng Khoa Xét Nghiệm
Trương Quốc Tuấn
BS.CKI - Khoa Nội