Bác sĩ thường trực 096 242 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115

Từ khóa: Lễ tốt nghiệp

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp: Xóa bỏ trung cấp điều dưỡng, hộ sinh sớm 3 năm
09/12/2018

Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp: Xóa bỏ trung cấp điều dưỡng, hộ sinh sớm 3 năm

Theo Luật Viên chức quy định, chức danh nghề nghiệp có 4 hạng từ cao đến thấp (hạng I- IV). Đối với chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược hạng IV quy định trình độ trung cấp, tuy nhiên đến năm 2021 sẽ phải chuẩn hóa trình độ cao đẳng để hội nhập các nước ASEAN.