Bác sĩ thường trực 096 232 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115