Bác sĩ thường trực 096 242 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115

Tìm bác sĩ

Đinh Tấn Tài
Thạc sĩ.BS - Giám Đốc Điều Hành
Huỳnh Công Trứ
BS.CKI - P. Giám Đốc Chuyên Môn
Lưu Trường Bách
BS.CKII -Trưởng Khoa Ngoại
Lê Hùng Vương
BS.CKII - Trưởng Phòng Y Vụ
Lê Hoàng Việt
BS.CKI - Trưởng Khoa Khám Bệnh
Võ Đông Xuân
BS.CKII - CK Da Liễu & Thẩm Mỹ
Trần Thanh Dững
BS.CKI - Trưởng Khoa Nội
Đoàn Hữu Nghĩa
BS - P. Trưởng Khoa Sản
Lê Thị Hoàng Yến
BS.CKI - Khoa Sản
Lương Phong Nhã
BS.CKI - Khoa Sản
Trần Duy Phong
Thạc sĩ.BS - Chuyên khoa Tai-Mũi-Họng
Đặng Văn Tuấn
BS.CKI - Trưởng khoa HSCC-TNT
Lê Tuyết Hồng
BS.CKI - Trưởng Khoa Nhi
Nguyễn Hữu Cầu
BS.CKI - Trưởng khoa PT-GMHS
Trương Quốc Tuấn
BS.CKI - Khoa Nội