Bác sĩ thường trực 096 242 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115

Tìm bác sĩ

Đinh Tấn Tài
Thạc sĩ.BS - Giám Đốc Điều Hành
Huỳnh Công Trứ
BS.CKI - P. Giám Đốc Chuyên Môn
Lưu Trường Bách
BS.CKII -Trưởng Khoa Ngoại
Lê Hùng Vương
BS.CKII - Trưởng Phòng Y Vụ
Lê Hoàng Việt
BS.CKI - Trưởng Khoa Khám Bệnh
Trần Thanh Dững
BS.CKI - Trưởng Khoa Nội
Đoàn Hữu Nghĩa
BS - P. Trưởng Khoa Sản
Lê Thị Hoàng Yến
BS.CKI - Khoa Sản
Lương Phong Nhã
BS.CKI - Khoa Sản
Nguyễn Hữu Cầu
BS.CKI - Trưởng khoa PT-GMHS
Lương Ngọc Sở Vân
Thạc sĩ.BS Tai - Mũi - Họng
Triệu Thượng Quang
BS Răng - Hàm - Mặt
Trương Quốc Tuấn
BS.CKI Trưởng khoa Hồi sức - Cấp cứu - Thận nhân tạo
Lê Hoàng Minh
BS.CKI P.Trưởng Khoa Khám Bệnh
Lê Thanh Nhàn
BS Khoa Nội
Nguyễn Chí Tâm
BS Trưởng Khoa Nhi