Bác sĩ thường trực 096 232 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115

Tìm bác sĩ

Đinh Tấn Tài
Thạc sĩ.BS - Giám Đốc Điều Hành
Huỳnh Thị Nguyệt
BS CKII - Giám đốc chuyên môn (CMO)
Lâm Trần T. H. Đăng Thu
BS CKI - Trưởng phòng Y vụ
Trần Thị Ngọc Huệ
BS CKI - Nội tiêu hóa
Đặng Thị Ngọc Hà
BS CKII - Trưởng Khoa Sản
Trương Hiền Phú
BS CKI - Trưởng Khoa Xét Nghiệm
Đặng Văn Tuấn
BS CKI - Trưởng khoa HSCC-TNT
Lê Tuyết Hồng
BS CKI - Trưởng Khoa Nhi
Võ Đông Xuân
BS CKII - Trưởng khoa Liên chuyên khoa
Nguyễn Hữu Cầu
BS.CKI - Trưởng khoa PT-GMHS
Huỳnh Công Trứ
BS.CKII - Trưởng Khoa Ngoại
Lê Hoàng Việt
BS CKI - Trưởng Khoa Khám Bệnh
Lương Phong Nhã
BS.CKI - Khoa Sản
Lý Văn Thành
BS.CKI - Tai Mũi Họng
Trần Thị Thùy Vương
BS.CKII - Nội khoa, Ung bướu
Hà Phước Duy
BS.CKI - Hồi sức cấp cứu