Permanent Doctor 096 242 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Chụp X-Quang

Phòng X-quang gồm có : máy chụp X-quang tổng quát và chụp đặc biệt như:

-    X-quang tim phổi, X-quang xương khớp, X-quang cột sống cổ, cột sống thắt lưng,

-    Chụp dạ dày tá tràng có cản quang, chụp hệ niệu, không sửa soạn và UIV.

-    Ngoài ra còn có một máy X-quang chụp răng và Panorex.