Permanent Doctor 096 232 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Xét nghiệm sinh hóa

Xét nghiệm sinh hóa máu (serum biochemistry) là phương pháp cận lâm sàng do các bác sĩ chỉ định nhằm xác định và theo dõi bệnh liên quan thông qua các triệu chứng của bệnh nhân để chẩn đoán chính xác bệnh và lựa chọn phương pháp điều trị bệnh phù hợp.

Ý nghĩa của xét nghiệm sinh hóa máu

Theo các chuyên gia, xét nghiệm sinh hóa máu là 1 xét nghiệm y học phổ biến trong chẩn đoán cũng như theo dõi bệnh, và theo dõi bệnh trong quá trình điều trị.

xn-sinh-hoa-1

Xét nghiệm sinh hóa máu Xét nghiệm sinh hóa máu

Các chỉ số trong xét nghiệm sinh hóa máu

xn-sinh-hoa-2xn-sinh-hoa-3

Các chuyên gia cũng cho biết xét nghiệm sinh hóa máu cũng rất quan trọng  và hỗ trợ cho các bác sĩ lâm sàng để chấn đoán, theo dõi bệnh trong quá trình chữa và điều trị bệnh.