Permanent Doctor 096 232 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Xét nghiệm miễn dịch

- Các Marker ung thư: CEA; AFP; CA12-5; CA72-4; CA19-9; FPSA;TPSA; CYFRA; NSE; …

- Các xét nghiệm về hormone:
       + Tuyến giáp T3; Ft3; t4; fT4; TSH; TU…
       +  Nội tiết dinh dục: FSH; HL; E2; Prolactịn; HCG; Testos; Progesterol

 - Các xét nghiệm sàng lọc, tiền sinh: Doubtest; Tribtest; Rubella, CMV, Toxo …

 - Marker viêm gan: HBsAg; An ti HCV; HBeAg; Anti HBs; AntiHBe; …

 - Các Marker về tim mạch: TropninT/I; CKMB; ProBNP

 - Các bệnh nhiễm trùng: PCT; IL6, CRP, RF 

 - Các xét nghiệm về sàng lọc.