Permanent Doctor 096 232 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Tiểu phẫu

-    Trang bị máy Laser CO2 để thực hiện các tiểu phẫu nhỏ, ít đau thẩm mỹ. Thực hiện các thủ thuật nhỏ dưới gây tê tại chỗ:

  • Sinh thiết trọn sang thương da, dưới da, bướu bả, bướu mỡ, mắt cá, bàn chân.
  • Sinh thiết hạch cổ, các bướu nhỏ sợi tuyến vú lành tính.
-    Rạch tháo lưu các áp xe nhỏ ngoài da, phần mềm.
-    Khâu các vết thương phần mềm đơn giản, rửa và chăm sóc vết thương.