Permanent Doctor 096 232 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Các dịch vụ sản khoa

1. Sinh mổ, sinh thường, sinh không đau.

dv-san-khoa-1

2. Các phương pháp ngừa thai, kế hoạch hóa gia đình.

3. Dịch vụ khám tiền sản và chích ngừa trước khi mang thai.

4. Khám thai và theo dõi thai định kỳ và xét nghiệm nhằm sớm phát hiện dị tật bẩm sinh của thai nhi, tiêm ngừa trước mang thai, sởi, quai bị, Rubella, thủy đậu...

5. Dịch vụ chẩn đoán các bất thường trong giai đoạn đầu thai kì.

6. Chấm dứt thai kì theo yêu cầu.