Permanent Doctor 096 242 1155
Emergency Hotline 02773 895 115

Siêu âm bụng tổng quát

Ðánh giá các bệnh lý về đường tiêu hoá như:

- Sỏi đường mật, sỏi túi mật
- Xơ gan, viên tuỵ cấp, mãn.

Các bệnh lý về đường niệu như:
- Sỏi, lao, u bướu, đánh giá nhu mô thận giữa tuỷ thận và vỏ thận.